k.ú.: 788112 - Vysoká Pec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563501 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0422563501
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 311363
zahrada 326 169219
ovoc. sad 21 34100
travní p. 158 410197
lesní poz 59 794071
vodní pl. nádrž přírodní 1 2204
vodní pl. tok přirozený 6 5670
vodní pl. tok umělý 12 60538
zast. pl. společný dvůr 10 580
zast. pl. zbořeniště 8 1947
zast. pl. 458 86864
ostat.pl. jiná plocha 82 114826
ostat.pl. manipulační pl. 15 10420
ostat.pl. neplodná půda 85 91616
ostat.pl. ostat.komunikace 106 97394
ostat.pl. silnice 11 42142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13333
ostat.pl. zeleň 23 30310
Celkem KN 1539 2276794
Par. DKM 1539 2276794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 281
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 449
LV 379
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2010
FÚO 1:5000 05.06.1980 27.09.2010 měřítko pro intravilán 1:2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.