k.ú.: 788121 - Vysoká Srbská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574635 - Vysoká Srbská NUTS5 CZ0523574635
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1302487
zahrada 138 144393
ovoc. sad 2 9246
travní p. 420 1954506
lesní poz les(ne hospodář) 1 22953
lesní poz 241 2214760
vodní pl. nádrž umělá 1 2068
vodní pl. tok přirozený 23 28186
vodní pl. tok umělý 4 3398
zast. pl. společný dvůr 2 583
zast. pl. zbořeniště 3 394
zast. pl. 177 67293
ostat.pl. jiná plocha 107 109425
ostat.pl. manipulační pl. 14 16574
ostat.pl. neplodná půda 59 27975
ostat.pl. ostat.komunikace 123 134552
ostat.pl. pohřeb. 1 2083
ostat.pl. silnice 4 24525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13914
ostat.pl. zeleň 2 2407
Celkem KN 1418 6081722
Par. KMD 1418 6081722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 168
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 299
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2010
S-SK GS 1:2880 1840 17.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.