k.ú.: 788309 - Vysoké nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577693 - Vysoké nad Jizerou NUTS5 CZ0514577693
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 687 2090655
zahrada 217 107532
ovoc. sad 7 15234
travní p. 908 1265174
lesní poz 703 1919283
vodní pl. nádrž umělá 6 3806
vodní pl. rybník 1 2600
vodní pl. tok přirozený 7 4540
vodní pl. tok umělý 1 32
vodní pl. zamokřená pl. 2 2029
zast. pl. společný dvůr 13 1572
zast. pl. zbořeniště 21 2863
zast. pl. 676 136404
ostat.pl. jiná plocha 45 28990
ostat.pl. manipulační pl. 111 94823
ostat.pl. neplodná půda 85 80897
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 166
ostat.pl. ostat.komunikace 302 203989
ostat.pl. pohřeb. 2 7102
ostat.pl. silnice 35 100860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19798
ostat.pl. zeleň 25 78781
Celkem KN 3860 6167130
Par. KMD 3860 6167130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 203
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 17
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 105
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
Celkem BUD 659
byt.z. byt 44
obč.z. byt 31
Celkem JED 75
LV 869
spoluvlastník 1657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 08.09.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.