k.ú.: 788317 - Vysoké Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585980 - Vysoké Pole NUTS5 CZ0724585980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1341 2409223
zahrada 283 156582
ovoc. sad 113 135769
travní p. mez, stráň 5 2275
travní p. 2022 2728867
lesní poz 1140 5965461
vodní pl. nádrž umělá 1 4305
vodní pl. tok přirozený 36 56956
vodní pl. zamokřená pl. 3 1302
zast. pl. společný dvůr 6 1461
zast. pl. zbořeniště 19 2940
zast. pl. 408 116696
ostat.pl. jiná plocha 240 56674
ostat.pl. manipulační pl. 91 38906
ostat.pl. neplodná půda 412 190284
ostat.pl. ostat.komunikace 365 150736
ostat.pl. silnice 120 74864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8558
ostat.pl. zeleň 7 2208
Celkem KN 6619 12104067
Par. KMD 6619 12104067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 199
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 27
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 384
byt.z. byt 8
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 20
LV 817
spoluvlastník 1684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 09:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.