k.ú.: 788333 - Vysoké Studnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588181 - Vysoké Studnice NUTS5 CZ0632588181
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 600 3429373
zahrada 204 113015
travní p. 513 1578213
lesní poz 153 1109846
vodní pl. nádrž umělá 8 6079
vodní pl. rybník 6 12785
vodní pl. tok přirozený 36 4146
zast. pl. zbořeniště 5 489
zast. pl. 221 85574
ostat.pl. jiná plocha 87 56153
ostat.pl. manipulační pl. 33 33409
ostat.pl. neplodná půda 125 51803
ostat.pl. ostat.komunikace 145 80670
ostat.pl. pohřeb. 1 2211
ostat.pl. silnice 25 81633
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5653
ostat.pl. zeleň 1 92
Celkem KN 2165 6651144
Par. KMD 2165 6651144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 211
LV 262
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 05:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.