k.ú.: 788341 - Veselská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573809 - Vysoké Veselí NUTS5 CZ0522573809
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2294949
zahrada 43 30214
travní p. 243 428777
vodní pl. tok přirozený 114 38304
vodní pl. tok umělý 26 4939
zast. pl. zbořeniště 2 1064
zast. pl. 67 57412
ostat.pl. jiná plocha 12 8115
ostat.pl. manipulační pl. 9 18776
ostat.pl. neplodná půda 21 5093
ostat.pl. ostat.komunikace 32 34631
ostat.pl. silnice 6 35880
Celkem KN 934 2958154
Par. DKM 2 840
Par. KMD 932 2957314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 18
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 178
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 16.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 01:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.