k.ú.: 788376 - Žleb - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1429327
zahrada 6 3891
travní p. 390 1680896
lesní poz 496 2730176
vodní pl. rybník 1 634
vodní pl. tok přirozený 10 39546
vodní pl. zamokřená pl. 1 2369
zast. pl. zbořeniště 28 7437
zast. pl. 33 13347
ostat.pl. dráha 16 32256
ostat.pl. jiná plocha 12 22991
ostat.pl. manipulační pl. 6 15798
ostat.pl. neplodná půda 126 107473
ostat.pl. ostat.komunikace 94 81345
ostat.pl. silnice 7 38972
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 759
Celkem KN 1326 6207217
Par. KMD 1326 6207217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 43
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 07:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.