k.ú.: 788392 - Vysokov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574643 - Vysokov NUTS5 CZ0523574643
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 2954320
zahrada 254 264843
ovoc. sad 37 91938
travní p. 306 849260
lesní poz 110 568021
vodní pl. nádrž umělá 2 2002
vodní pl. rybník 1 1050
vodní pl. tok přirozený 17 7833
vodní pl. tok umělý 2 171
vodní pl. zamokřená pl. 6 9056
zast. pl. společný dvůr 1 435
zast. pl. zbořeniště 13 1980
zast. pl. 359 132252
ostat.pl. dráha 21 156148
ostat.pl. jiná plocha 105 73270
ostat.pl. manipulační pl. 23 42292
ostat.pl. neplodná půda 113 94434
ostat.pl. ostat.komunikace 390 245283
ostat.pl. pohřeb. 2 852
ostat.pl. silnice 84 178604
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2457
Celkem KN 2290 5676501
Par. DKM 2290 5676501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 188
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. garáž 78
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 341
byt.z. byt 4
obč.z. byt 9
Celkem JED 13
LV 543
spoluvlastník 819

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.06.2003
THM-V 1:2000 05.09.1971 10.06.2003
S-SK GS 1:2880 1840 05.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 19:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.