k.ú.: 788465 - Vystrčenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588199 - Vystrčenovice NUTS5 CZ0632588199
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1180781
zahrada 44 46775
travní p. mez, stráň 20 16971
travní p. 83 630956
lesní poz 90 593289
vodní pl. nádrž umělá 1 393835
vodní pl. rybník 4 47976
vodní pl. tok přirozený 26 9512
zast. pl. 56 52528
ostat.pl. jiná plocha 55 77135
ostat.pl. manipulační pl. 11 21891
ostat.pl. mez, stráň 3 2029
ostat.pl. neplodná půda 10 20259
ostat.pl. ostat.komunikace 46 112665
ostat.pl. silnice 3 34078
ostat.pl. zeleň 4 14115
Celkem KN 559 3254795
Par. DKM 535 2570894
Par. KMD 24 683901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 53
LV 74
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2019 intravilán a úpravna vody
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.05.2019 - extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.05.2022 07:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.