k.ú.: 788546 - Vyšetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553204 - Šebířov NUTS5 CZ0317553204
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 67873
orná půda 141 3396089
zahrada 94 98971
travní p. 130 933150
lesní poz 228 1143300
vodní pl. nádrž umělá 1 180
vodní pl. rybník 7 72633
vodní pl. tok přirozený 2 5399
vodní pl. tok umělý 7 9163
vodní pl. zamokřená pl. 23 68936
zast. pl. zbořeniště 1 254
zast. pl. 99 54196
ostat.pl. jiná plocha 60 66353
ostat.pl. manipulační pl. 7 13961
ostat.pl. mez, stráň 17 25057
ostat.pl. neplodná půda 19 14436
ostat.pl. ostat.komunikace 80 165234
ostat.pl. pohřeb. 1 1316
ostat.pl. silnice 6 41697
ostat.pl. zamokřená pl. 9 52976
ostat.pl. zeleň 3 7425
Celkem KN 937 6238599
Par. DKM 675 6025131
Par. KMD 262 213468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 33
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 98
LV 154
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.05.2021 1:1000 13.05.2021 *)
KMD 1:1000 18.12.2017
S-SK GS 1:2880 1841 13.05.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.05.2022 18:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.