k.ú.: 788571 - Vyškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592889 - Vyškov NUTS5 CZ0646592889
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 546
orná půda 3726 10234055
zahrada 1695 559233
ovoc. sad 17 74669
travní p. 350 287402
lesní poz 109 150613
vodní pl. nádrž přírodní 1 12055
vodní pl. rybník 15 161605
vodní pl. tok přirozený 261 153577
vodní pl. tok umělý 6 7783
zast. pl. společný dvůr 51 33032
zast. pl. zbořeniště 75 14267
zast. pl. 4580 1211248
ostat.pl. dráha 43 299504
ostat.pl. dálnice 119 480629
ostat.pl. jiná plocha 1215 930447
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 11032
ostat.pl. manipulační pl. 381 527995
ostat.pl. neplodná půda 68 34466
ostat.pl. ost.dopravní pl. 59 520781
ostat.pl. ostat.komunikace 1984 1006120
ostat.pl. pohřeb. 7 19839
ostat.pl. silnice 332 401721
ostat.pl. skládka 2 15035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 70071
ostat.pl. zeleň 380 426867
Celkem KN 15526 17644592
Par. DKM 15522 17642547
Par. KMD 2 1588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 825
č.p. byt.dům 206
č.p. doprava 9
č.p. garáž 82
č.p. jiná st. 87
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 93
č.p. obč.vyb. 36
č.p. prům.obj 13
č.p. rod.dům 952
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 25
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 1135
č.e. jiná st. 34
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 356
bez čp/če jiná st. 246
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 84
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 43
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 4463
byt.z. byt 3542
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 206
byt.z. j.nebyt 47
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 99
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 7
obč.z. sk.bneb 3
Celkem JED 3922
LV 7331
spoluvlastník 13375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2017
DKM-KPÚ 25.10.2002 1:1000 25.10.2002 *) zavedeno KPÚ
THM-G 1:1000 01.04.1961 25.10.2002 na části extravilánu (pouze 304 ha) zavedena KPÚ
THM-G 1:1000 01.04.1961 13.12.2017 na části k.ú. o výměře 1462 ha
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 zavedení THM


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 23.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.