k.ú.: 788929 - Vyšní Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552682 - Vyšní Lhoty NUTS5 CZ0802552682
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 1694736
zahrada 450 394509
travní p. 1038 3215685
lesní poz 468 4978973
vodní pl. nádrž umělá 1 98
vodní pl. tok přirozený 187 319583
vodní pl. zamokřená pl. 2 2297
zast. pl. zbořeniště 5 340
zast. pl. 669 148631
ostat.pl. jiná plocha 351 275298
ostat.pl. manipulační pl. 2 606
ostat.pl. neplodná půda 113 164718
ostat.pl. ostat.komunikace 355 263703
ostat.pl. silnice 4 792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11335
ostat.pl. zeleň 4 3025
Celkem KN 4141 11474329
Par. KMD 4141 11474329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 315
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 117
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 47
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 653
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 671
spoluvlastník 888

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.06.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1878


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.