k.ú.: 788937 - Výšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590215 - Výšovice NUTS5 CZ0713590215
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 5264738
zahrada 225 145361
ovoc. sad 9 18008
travní p. 14 9906
lesní poz 1 7565
vodní pl. nádrž umělá 1 3118
vodní pl. tok přirozený 10 41352
vodní pl. tok umělý 2 2958
zast. pl. zbořeniště 15 2353
zast. pl. 288 110757
ostat.pl. jiná plocha 22 11059
ostat.pl. manipulační pl. 44 62483
ostat.pl. neplodná půda 2 1322
ostat.pl. ostat.komunikace 118 119509
ostat.pl. pohřeb. 1 1742
ostat.pl. silnice 18 95788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9703
ostat.pl. zeleň 13 21149
Celkem KN 1392 5928871
Par. DKM 6 726
Par. KMD 1386 5928145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 187
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 276
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 413
spoluvlastník 694

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2011
S-SK ŠD 1:2500 1937 08.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1937 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.