k.ú.: 788970 - Studánky u Vyššího Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545848 - Vyšší Brod NUTS5 CZ0312545848
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 35960
orná půda 51 1605853
zahrada 90 62756
travní p. mez, stráň 15 41088
travní p. 309 3295947
lesní poz 247 8482213
vodní pl. nádrž umělá 5 15396
vodní pl. rybník 1 13834
vodní pl. tok přirozený 6 15716
vodní pl. tok umělý 10 13089
vodní pl. zamokřená pl. 36 410121
zast. pl. zbořeniště 3 315
zast. pl. 107 33448
ostat.pl. jiná plocha 105 161319
ostat.pl. manipulační pl. 24 51036
ostat.pl. mez, stráň 1 14715
ostat.pl. neplodná půda 241 933706
ostat.pl. ostat.komunikace 120 262999
ostat.pl. silnice 13 114511
ostat.pl. zeleň 1 207
Celkem KN 1393 15564229
Par. DKM 1393 15564229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 103
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 125
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1997
S-SK GS 1:2880 1826 31.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.