k.ú.: 789038 - Vyžice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547841 - Vyžice NUTS5 CZ0531547841
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1618162
zahrada 166 146530
ovoc. sad 1 860
travní p. mez, stráň 32 13858
travní p. 151 656889
lesní poz ostat.komunikace 1 471
lesní poz 59 770450
vodní pl. nádrž umělá 2 5354
vodní pl. rybník 1 3313
vodní pl. zamokřená pl. 2 2214
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 2 1337
zast. pl. 164 49869
ostat.pl. jiná plocha 34 6969
ostat.pl. manipulační pl. 18 25744
ostat.pl. neplodná půda 13 18299
ostat.pl. ostat.komunikace 55 45884
ostat.pl. silnice 5 49855
Celkem KN 971 3416064
Par. KMD 971 3416064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 155
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 249
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.