k.ú.: 789054 - Zábeštní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547514 - Zábeštní Lhota NUTS5 CZ0714547514
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 760542
zahrada 125 99276
ovoc. sad 6 46179
travní p. 77 189649
lesní poz 45 219219
vodní pl. tok přirozený 4 16038
zast. pl. společný dvůr 1 379
zast. pl. zbořeniště 6 1983
zast. pl. 134 30988
ostat.pl. jiná plocha 28 9947
ostat.pl. manipulační pl. 5 11565
ostat.pl. neplodná půda 1 2162
ostat.pl. ostat.komunikace 48 57163
ostat.pl. silnice 1 21960
Celkem KN 582 1467050
Par. DKM 582 1467050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 76
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 25
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 133
LV 175
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003 intravilán měřeno, extravilán přepracován
Ost. 1:2000 17.10.1942 26.11.2003 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.11.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 02:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.