k.ú.: 789127 - Hlásná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550680 - Záblatí NUTS5 CZ0315550680
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 18 18110
travní p. 86 1275031
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz les(ne hospodář) 1 2179
lesní poz 50 2508287
vodní pl. nádrž umělá 1 462
vodní pl. tok přirozený 2 40166
vodní pl. zamokřená pl. 3 21491
zast. pl. společný dvůr 1 157
zast. pl. 51 12957
ostat.pl. jiná plocha 30 22188
ostat.pl. manipulační pl. 8 10563
ostat.pl. neplodná půda 94 181954
ostat.pl. ostat.komunikace 25 68939
ostat.pl. silnice 3 9056
Celkem KN 374 4171552
Par. DKM 374 4171552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 52
LV 72
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 19.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.