k.ú.: 789160 - Saladín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550680 - Záblatí NUTS5 CZ0315550680
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 268939
zahrada 5 6932
travní p. 33 435150
lesní poz 47 447537
vodní pl. nádrž umělá 1 5373
vodní pl. tok přirozený 13 19349
zast. pl. zbořeniště 1 711
zast. pl. 9 3404
ostat.pl. jiná plocha 8 8027
ostat.pl. neplodná půda 12 17646
ostat.pl. ostat.komunikace 8 22255
ostat.pl. silnice 1 8436
Celkem KN 147 1243759
Par. DKM 147 1243759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 8
LV 19
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.06.2017 1:1000 19.06.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 16.05.2022 23:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.