k.ú.: 789208 - Záblatí u Osové Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597112 - Záblatí NUTS5 CZ0635597112
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2787889
zahrada 102 90123
travní p. 111 374251
lesní poz 64 384669
vodní pl. nádrž umělá 2 1022
vodní pl. rybník 5 23251
vodní pl. tok přirozený 8 3801
vodní pl. tok umělý 45 18678
zast. pl. 158 85866
ostat.pl. jiná plocha 97 157000
ostat.pl. manipulační pl. 37 53043
ostat.pl. mez, stráň 2 349
ostat.pl. neplodná půda 3 2628
ostat.pl. ostat.komunikace 51 105611
ostat.pl. silnice 34 58117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1299
ostat.pl. zeleň 9 2383
Celkem KN 901 4149980
Par. DKM 901 4149980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 156
LV 199
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2000
DKM-KPÚ 11.06.1998 1:1000 20.08.1998 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 21:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.