k.ú.: 789241 - Záborná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588202 - Záborná NUTS5 CZ0632588202
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 4236259
zahrada 152 74490
travní p. 112 587312
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz 88 1092733
vodní pl. nádrž umělá 2 1552
vodní pl. rybník 18 47498
vodní pl. tok přirozený 4 7324
vodní pl. tok umělý 11 12099
vodní pl. zamokřená pl. 12 32658
zast. pl. 147 59829
ostat.pl. jiná plocha 89 82338
ostat.pl. manipulační pl. 20 31062
ostat.pl. neplodná půda 10 3278
ostat.pl. ostat.komunikace 88 118052
ostat.pl. silnice 18 59654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 988
ostat.pl. zeleň 5 2361
Celkem KN 935 6449539
Par. DKM 405 6077607
Par. KMD 530 371932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 143
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 9
LV 161
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.07.2019
KMD 1:1000 30.11.2017
KM-D 1:2000 08.08.2000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.