k.ú.: 789313 - Záboří u Blatné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551988 - Záboří NUTS5 CZ0316551988
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1789
orná půda 375 2705886
zahrada mez, stráň 1 4910
zahrada 96 79992
ovoc. sad 3 4600
travní p. 243 943804
lesní poz 193 2261829
vodní pl. nádrž umělá 4 6119
vodní pl. rybník 10 218265
vodní pl. tok umělý 32 8448
vodní pl. zamokřená pl. 2 2331
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 2 759
zast. pl. 191 67848
ostat.pl. jiná plocha 151 213076
ostat.pl. manipulační pl. 48 47569
ostat.pl. neplodná půda 183 147666
ostat.pl. ostat.komunikace 90 98776
ostat.pl. pohřeb. 1 3678
ostat.pl. silnice 4 33063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1105
ostat.pl. zeleň 3 451
Celkem KN 1640 6851987
Par. KMD 1640 6851987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 172
byt.z. byt 49
byt.z. garáž 12
Celkem JED 61
LV 286
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2016
KM-D 1:2000 22.06.2001 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837 22.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.