k.ú.: 789356 - Horní Rybníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574651 - Zábrodí NUTS5 CZ0523574651
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 993832
zahrada 115 168491
travní p. mez, stráň 1 43
travní p. 104 464958
lesní poz 63 1533090
vodní pl. nádrž umělá 2 1913
vodní pl. tok přirozený 3 3479
vodní pl. zamokřená pl. 1 956
zast. pl. zbořeniště 2 873
zast. pl. 134 45732
ostat.pl. jiná plocha 18 7262
ostat.pl. manipulační pl. 16 52028
ostat.pl. mez, stráň 1 927
ostat.pl. neplodná půda 7 5488
ostat.pl. ostat.komunikace 53 64963
ostat.pl. silnice 7 35224
Celkem KN 586 3379259
Par. DKM 586 3379259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 130
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 154
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.1997 ZMVM z r.1992 + KPÚ z r.2001
S-SK GS 1:2880 1840 07.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.