k.ú.: 789364 - Zábrodí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574651 - Zábrodí NUTS5 CZ0523574651
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 2346012
zahrada 132 177569
ovoc. sad 10 31504
travní p. 243 889997
lesní poz 81 381211
vodní pl. rybník 3 651780
vodní pl. tok přirozený 2 1604
vodní pl. tok umělý 9 2213
zast. pl. společný dvůr 2 82
zast. pl. zbořeniště 1 57
zast. pl. 264 85409
ostat.pl. jiná plocha 40 16705
ostat.pl. manipulační pl. 7 10855
ostat.pl. neplodná půda 24 37858
ostat.pl. ostat.komunikace 119 118754
ostat.pl. silnice 3 54995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 30485
ostat.pl. zeleň 1 997
Celkem KN 1188 4838087
Par. DKM 1188 4838087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 18
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 36
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 255
LV 319
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.10.2019
DKM 1:1000 13.10.1997 ZMVM z r.1992
S-SK GS 1:2880 1840 13.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.