k.ú.: 789402 - Želénky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567868 - Zabrušany NUTS5 CZ0426567868
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 553609
zahrada 101 38109
travní p. 65 315128
lesní poz les(ne hospodář) 17 31304
lesní poz 104 420415
vodní pl. nádrž přírodní 1 1109
vodní pl. nádrž umělá 4 6828
vodní pl. tok přirozený 3 21472
zast. pl. společný dvůr 4 1364
zast. pl. zbořeniště 10 1919
zast. pl. 176 50461
ostat.pl. dráha 1 56448
ostat.pl. jiná plocha 130 217180
ostat.pl. manipulační pl. 44 88133
ostat.pl. neplodná půda 54 61482
ostat.pl. ostat.komunikace 62 38077
ostat.pl. silnice 20 81399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3081
ostat.pl. zeleň 34 59091
Celkem KN 899 2046609
Par. DKM 899 2046609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. výroba 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 172
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 172
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.04.2002 převod
ZMVM 1:2000 19.10.1992 10.04.2002
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 22:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.