k.ú.: 789429 - Zábřeh na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1256
orná půda 2060 9930341
zahrada skleník-pařeniš. 5 927
zahrada 2450 1311578
ovoc. sad 1 5482
travní p. 725 1475895
lesní poz 374 2376711
vodní pl. nádrž přírodní 3 456
vodní pl. nádrž umělá 11 38400
vodní pl. rybník 4 78212
vodní pl. tok přirozený 524 278924
vodní pl. tok umělý 2 878
vodní pl. zamokřená pl. 1 748
zast. pl. společný dvůr 33 6932
zast. pl. zbořeniště 17 6309
zast. pl. 4287 1064421
ostat.pl. dráha 39 250464
ostat.pl. jiná plocha 857 546604
ostat.pl. manipulační pl. 444 577647
ostat.pl. neplodná půda 462 343841
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 9135
ostat.pl. ostat.komunikace 1265 889202
ostat.pl. pohřeb. 4 26095
ostat.pl. silnice 250 447646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 199001
ostat.pl. zeleň 233 308262
Celkem KN 14105 20175367
Par. DKM 14105 20175367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 179
č.p. doprava 8
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 63
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 108
č.p. rod.dům 1884
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 72
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 30
č.e. rod.rekr 122
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 1054
bez čp/če jiná st. 246
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 60
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 81
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 173
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4225
byt.z. byt 2718
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 27
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 248
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 3020
LV 6209
spoluvlastník 11155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2007
THM-G 1:1000 01.03.1971 29.11.2007 1:1000 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1882 01.03.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.