k.ú.: 789551 - Zadní Arnoštov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578193 - Jevíčko NUTS5 CZ0533578193
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 3005194
zahrada 178 114517
ovoc. sad 6 266135
travní p. 86 1054898
lesní poz 185 5031537
vodní pl. nádrž umělá 1 38678
vodní pl. tok přirozený 3 824
vodní pl. tok umělý 8 25189
zast. pl. společný dvůr 3 466
zast. pl. zbořeniště 11 2555
zast. pl. 97 37782
ostat.pl. jiná plocha 27 42081
ostat.pl. manipulační pl. 17 35241
ostat.pl. neplodná půda 14 14633
ostat.pl. ostat.komunikace 91 229429
ostat.pl. silnice 8 37489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2880
ostat.pl. zeleň 13 93649
Celkem KN 793 10033177
Par. DKM 337 5839191
Par. KMD 456 4193986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 93
LV 91
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2010
DKM-KPÚ 22.04.2009 1:1000 15.05.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.