k.ú.: 789569 - Broumov u Zadního Chodova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541401 - Broumov NUTS5 CZ0327541401
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 796177
zahrada 108 66017
ovoc. sad 1 11862
travní p. 149 848761
lesní poz les s budovou 1 14
lesní poz 95 7951928
vodní pl. nádrž umělá 8 9945
vodní pl. rybník 6 64866
vodní pl. tok přirozený 19 41222
vodní pl. tok umělý 18 20753
vodní pl. zamokřená pl. 1 8739
zast. pl. zbořeniště 4 414
zast. pl. 108 31486
ostat.pl. jiná plocha 117 123801
ostat.pl. manipulační pl. 5 9863
ostat.pl. neplodná půda 18 14402
ostat.pl. ostat.komunikace 91 81046
ostat.pl. pohřeb. 2 2737
ostat.pl. silnice 26 76455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11147
ostat.pl. zeleň 1 329
Celkem KN 852 10171964
Par. KMD 852 10171964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 54
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 103
LV 112
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 15.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 01:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.