k.ú.: 789577 - Kyjov u Zadního Chodova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541362 - Zadní Chodov NUTS5 CZ0327541362
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1214825
zahrada 15 16757
travní p. 39 250305
lesní poz 12 129491
vodní pl. nádrž umělá 3 6132
vodní pl. rybník 3 16105
vodní pl. tok přirozený 9 4881
vodní pl. tok umělý 8 7357
vodní pl. zamokřená pl. 5 8141
zast. pl. zbořeniště 2 3135
zast. pl. 44 23927
ostat.pl. jiná plocha 35 33980
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 22 176421
ostat.pl. manipulační pl. 17 24430
ostat.pl. neplodná půda 25 46454
ostat.pl. ostat.komunikace 35 45023
ostat.pl. silnice 6 24807
ostat.pl. zeleň 4 11409
Celkem KN 318 2043580
Par. DKM 4 1860
Par. KMD 314 2041720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 35
LV 39
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 22.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.