k.ú.: 789658 - Stříhanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581194 - Zádolí NUTS5 CZ0534581194
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 627571
zahrada 51 23051
travní p. 41 60010
lesní poz 51 1304821
zast. pl. zbořeniště 15 3671
zast. pl. 35 12861
ostat.pl. jiná plocha 33 11376
ostat.pl. ostat.komunikace 45 23551
ostat.pl. silnice 15 15563
Celkem KN 388 2082475
Par. KMD 388 2082475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 65
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 19:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.