k.ú.: 789674 - Zadražany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1326943
zahrada 73 86300
ovoc. sad 7 14107
travní p. 86 130142
lesní poz 13 414012
vodní pl. nádrž přírodní 1 1084
vodní pl. nádrž umělá 2 536
vodní pl. rybník 1 22363
vodní pl. tok přirozený 9 1194
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 90 48885
ostat.pl. dráha 1 6679
ostat.pl. jiná plocha 5 2132
ostat.pl. manipulační pl. 9 16816
ostat.pl. ostat.komunikace 48 67157
ostat.pl. pohřeb. 1 693
ostat.pl. silnice 5 13120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
ostat.pl. zeleň 15 30888
Celkem KN 508 2183855
Par. DKM 365 1578449
Par. KMD 143 605406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 85
LV 133
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.04.2022 Mapování
DKM-KPÚ 1:1000 07.04.2020
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 21:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.