k.ú.: 789771 - Záhlinice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588491 - Hulín NUTS5 CZ0721588491
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2936083
zahrada mez, stráň 1 2209
zahrada 127 106266
ovoc. sad 8 35874
travní p. mez, stráň 4 2614
travní p. 249 893148
lesní poz 6 40560
vodní pl. nádrž umělá 2 1970
vodní pl. tok přirozený 13 66144
vodní pl. tok umělý 3 5615
vodní pl. zamokřená pl. 6 14370
zast. pl. 182 94480
ostat.pl. dráha 1 126238
ostat.pl. dálnice 3 168213
ostat.pl. jiná plocha 63 20623
ostat.pl. manipulační pl. 5 31495
ostat.pl. neplodná půda 133 228945
ostat.pl. ostat.komunikace 76 188396
ostat.pl. pohřeb. 1 1463
ostat.pl. silnice 20 83190
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16741
ostat.pl. zamokřená pl. 1 3185
ostat.pl. zeleň 104 145079
Celkem KN 1261 5212901
Par. DKM 1261 5212901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 124
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 181
LV 281
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2019
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2014
KMD 1:1000 04.10.2011 15.04.2019
S-SK ŠS 1:2880 1830 22.10.2014 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.