k.ú.: 789798 - Zahorčice u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536482 - Zahorčice NUTS5 CZ0316536482
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 1707333
zahrada 65 65695
ovoc. sad 3 14292
travní p. 288 951275
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 198 680306
vodní pl. nádrž umělá 8 5102
vodní pl. rybník 1 1043
vodní pl. tok umělý 43 12072
zast. pl. zbořeniště 2 184
zast. pl. 56 29018
ostat.pl. jiná plocha 31 8725
ostat.pl. manipulační pl. 20 13751
ostat.pl. neplodná půda 185 63599
ostat.pl. ostat.komunikace 71 45079
ostat.pl. silnice 7 29291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4631
ostat.pl. zeleň 2 714
Celkem KN 1330 3632160
Par. KMD 1330 3632160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 57
LV 106
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 27.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 00:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.