k.ú.: 789836 - Záhorovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592846 - Záhorovice NUTS5 CZ0722592846
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3002 3992064
zahrada 626 366341
ovoc. sad 48 73688
travní p. 1831 2793928
lesní poz les(ne hospodář) 83 14062
lesní poz 889 6548559
vodní pl. nádrž umělá 10 3429
vodní pl. tok přirozený 242 168303
zast. pl. zbořeniště 37 7149
zast. pl. 515 161656
ostat.pl. dráha 6 67046
ostat.pl. jiná plocha 281 102864
ostat.pl. manipulační pl. 134 97979
ostat.pl. neplodná půda 325 107479
ostat.pl. ostat.komunikace 2175 357838
ostat.pl. silnice 21 42678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 11357
Celkem KN 10252 14916420
Par. KMD 10252 14916420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 350
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 3
Celkem BUD 470
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
Celkem JED 15
LV 740
spoluvlastník 1649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 17.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 09:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.