k.ú.: 789917 - Žebrákov u Zahořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549517 - Kovářov NUTS5 CZ0314549517
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 657998
zahrada 34 27505
travní p. 95 541548
lesní poz 140 3502543
vodní pl. nádrž přírodní 4 2023
vodní pl. nádrž umělá 2 516
vodní pl. tok přirozený 2 9394
zast. pl. zbořeniště 1 723
zast. pl. 46 16686
ostat.pl. jiná plocha 40 36223
ostat.pl. manipulační pl. 1 8050
ostat.pl. neplodná půda 63 85888
ostat.pl. ostat.komunikace 58 55401
ostat.pl. silnice 16 48067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1098
Celkem KN 587 4993663
Par. KMD 587 4993663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 44
LV 69
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2012
S-SK GS 1:2880 1830 20.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.