k.ú.: 789925 - Zahořany u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554464 - Zahořany NUTS5 CZ0321554464
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 2492220
zahrada 168 87263
travní p. mez, stráň 3 1698
travní p. 430 1972042
lesní poz ostat.komunikace 1 1225
lesní poz 110 925919
vodní pl. nádrž přírodní 1 900
vodní pl. nádrž umělá 1 412
vodní pl. tok přirozený 17 15434
vodní pl. tok umělý 29 47396
vodní pl. zamokřená pl. 5 2631
zast. pl. společný dvůr 5 1052
zast. pl. zbořeniště 5 1297
zast. pl. 266 106575
ostat.pl. jiná plocha 65 25966
ostat.pl. manipulační pl. 31 60221
ostat.pl. neplodná půda 72 86823
ostat.pl. ostat.komunikace 120 176946
ostat.pl. silnice 31 70529
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14401
ostat.pl. zeleň 1 1743
Celkem KN 1633 6092693
Par. DKM 1633 6092693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 240
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 363
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.10.2010 1:1000 13.10.2010 *)
DKM 1:1000 15.12.2004
ZMVM 1:2000 01.05.1986 14.12.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 03:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.