k.ú.: 789933 - Sedlec u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565083 - Křešice NUTS5 CZ0423565083
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1332370
zahrada 31 16274
travní p. 44 65043
lesní poz 33 56616
vodní pl. nádrž přírodní 1 147
vodní pl. tok přirozený 1 622
zast. pl. společný dvůr 2 859
zast. pl. zbořeniště 9 1514
zast. pl. 48 24018
ostat.pl. jiná plocha 9 1116
ostat.pl. manipulační pl. 28 24299
ostat.pl. neplodná půda 26 10445
ostat.pl. ostat.komunikace 18 16538
ostat.pl. silnice 6 14961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 60
ostat.pl. zeleň 1 216
Celkem KN 455 1565098
Par. KMD 455 1565098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 47
LV 54
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 06.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.