k.ú.: 789941 - Zahořany u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565083 - Křešice NUTS5 CZ0423565083
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 519 2112430
chmelnice 32 57363
zahrada 170 79428
ovoc. sad 1 3299
travní p. 186 156491
lesní poz 82 128425
vodní pl. nádrž přírodní 3 1509
vodní pl. nádrž umělá 2 2008
vodní pl. tok přirozený 6 13281
zast. pl. společný dvůr 7 314
zast. pl. zbořeniště 9 2731
zast. pl. 211 69249
ostat.pl. dráha 1 6432
ostat.pl. jiná plocha 37 56172
ostat.pl. manipulační pl. 29 94268
ostat.pl. neplodná půda 113 66330
ostat.pl. ostat.komunikace 104 80123
ostat.pl. pohřeb. 1 1286
ostat.pl. silnice 5 21703
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 646
ostat.pl. zeleň 4 454
Celkem KN 1523 2953942
GP 2 271
Celkem ZE 2 271
Par. KMD 1523 2953942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 203
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 252
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 10.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.