k.ú.: 789950 - Záhoří u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548383 - Mladé Bříště NUTS5 CZ0633548383
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1675560
zahrada 48 29172
travní p. 97 372301
lesní poz 89 633584
vodní pl. nádrž umělá 1 8399
vodní pl. rybník 2 3860
vodní pl. tok přirozený 9 10777
vodní pl. tok umělý 5 2574
vodní pl. zamokřená pl. 4 2788
zast. pl. společný dvůr 5 450
zast. pl. zbořeniště 4 523
zast. pl. 69 23246
ostat.pl. dálnice 1 19978
ostat.pl. jiná plocha 114 80674
ostat.pl. manipulační pl. 44 34483
ostat.pl. neplodná půda 69 42022
ostat.pl. ostat.komunikace 150 80568
ostat.pl. silnice 5 92273
Celkem KN 988 3113232
Par. KMD 988 3113232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 64
LV 97
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 19:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.