k.ú.: 790095 - Záhoří u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577707 - Záhoří NUTS5 CZ0514577707
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 1429866
zahrada 211 127617
ovoc. sad 5 10348
travní p. 886 1503085
lesní poz 274 1089830
vodní pl. nádrž umělá 2 62
vodní pl. tok přirozený 7 43533
vodní pl. tok umělý 2 758
vodní pl. zamokřená pl. 4 3032
zast. pl. společný dvůr 4 889
zast. pl. zbořeniště 13 1547
zast. pl. 209 53984
ostat.pl. dobývací prost. 36 168500
ostat.pl. dráha 3 88013
ostat.pl. jiná plocha 67 75376
ostat.pl. manipulační pl. 69 44117
ostat.pl. neplodná půda 98 62231
ostat.pl. ostat.komunikace 206 129866
ostat.pl. pohřeb. 2 2327
ostat.pl. silnice 14 70718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2113
Celkem KN 2522 4907812
Par. KMD 2522 4907812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 30
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 319
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2016
S-SK GS 1:2880 1843 20.06.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 02:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.