k.ú.: 790214 - Častotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591947 - Zahrádka NUTS5 CZ0634591947
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1141086
zahrada 23 32751
travní p. 55 344615
lesní poz 41 654426
vodní pl. nádrž umělá 2 2824
vodní pl. rybník 7 486917
vodní pl. tok přirozený 1 61
vodní pl. tok umělý 1 366
zast. pl. zbořeniště 1 101
zast. pl. 44 20516
ostat.pl. dráha 2 22192
ostat.pl. jiná plocha 8 4324
ostat.pl. manipulační pl. 6 5561
ostat.pl. neplodná půda 20 19606
ostat.pl. ostat.komunikace 32 64381
ostat.pl. silnice 4 29135
ostat.pl. zeleň 9 1114
Celkem KN 327 2829976
Par. DKM 299 2369067
Par. KMD 28 460909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 44
LV 75
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2017
DKM 1:1000 24.04.2017 intravilán
DKM 1:1000 29.11.2010
Ost. 1:5000 31.12.1944 24.04.2017 extravilán
Ost. 1:2880 28.02.1824 24.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 20:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.