k.ú.: 790222 - Zahrádka na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591947 - Zahrádka NUTS5 CZ0634591947
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1904900
zahrada 60 45639
travní p. 161 299903
lesní poz les s budovou 22 541
lesní poz 209 1697864
vodní pl. nádrž umělá 1 268
vodní pl. rybník 4 105181
vodní pl. tok přirozený 1 15634
zast. pl. 144 31790
ostat.pl. jiná plocha 15 11978
ostat.pl. manipulační pl. 24 34171
ostat.pl. neplodná půda 48 56001
ostat.pl. ostat.komunikace 87 73175
ostat.pl. silnice 6 47112
ostat.pl. zeleň 5 447
Celkem KN 1146 4324604
Par. KMD 1146 4324604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 149
LV 157
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 20:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.