k.ú.: 790303 - Záchlumí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581208 - Záchlumí NUTS5 CZ0534581208
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 2092943
zahrada 213 165442
travní p. 282 1428883
lesní poz les(ne hospodář) 3 5846
lesní poz 158 1523380
vodní pl. nádrž přírodní 2 315
vodní pl. tok přirozený 12 75961
vodní pl. tok umělý 2 1722
vodní pl. zamokřená pl. 1 263
zast. pl. společný dvůr 2 98
zast. pl. zbořeniště 12 2530
zast. pl. 218 50702
ostat.pl. jiná plocha 50 13149
ostat.pl. manipulační pl. 10 9231
ostat.pl. neplodná půda 5 1812
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 10672
ostat.pl. ostat.komunikace 116 195402
ostat.pl. silnice 4 50592
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2036
ostat.pl. zeleň 51 77295
Celkem KN 1278 5708274
Par. DKM 665 5361768
Par. KMD 613 346506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 54
Celkem JED 54
LV 325
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.10.2018 1:1000 02.11.2018 *)
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 08:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.