k.ú.: 790311 - Zachotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549177 - Zachotín NUTS5 CZ0633549177
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 3027598
zahrada 108 55057
travní p. 243 1006058
lesní poz 130 2366551
vodní pl. nádrž umělá 4 4312
vodní pl. rybník 6 601962
vodní pl. tok přirozený 16 18076
vodní pl. tok umělý 6 2420
zast. pl. společný dvůr 11 892
zast. pl. zbořeniště 5 1413
zast. pl. 154 55667
ostat.pl. jiná plocha 88 51658
ostat.pl. manipulační pl. 27 37935
ostat.pl. neplodná půda 30 22318
ostat.pl. ostat.komunikace 94 83606
ostat.pl. pohřeb. 3 2642
ostat.pl. silnice 2 27061
Celkem KN 1271 7365226
Par. DKM 28 166523
Par. KMD 1243 7198703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 147
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 196
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2017
DKM 27.07.2017 1:1000 11.08.2017 *) JPÚ na upřesnění přídělu
KM-D 1:2000 13.04.2001 15.11.2017
S-SK GS 1:2880 1829 13.04.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 11:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.