k.ú.: 790320 - Vysočany u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 943439
zahrada 73 83010
travní p. 152 411032
vodní pl. nádrž umělá 1 617
vodní pl. tok přirozený 1 22
vodní pl. tok umělý 48 6248
zast. pl. 79 42061
ostat.pl. dráha 1 15006
ostat.pl. jiná plocha 42 36149
ostat.pl. manipulační pl. 1 210
ostat.pl. neplodná půda 3 746
ostat.pl. ostat.komunikace 32 50931
ostat.pl. pohřeb. 1 4205
ostat.pl. silnice 1 11457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 680
ostat.pl. zeleň 10 6420
Celkem KN 562 1612233
Par. KMD 562 1612233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 78
LV 163
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 20.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 11:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.