k.ú.: 790346 - Zaječí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 585050 - Zaječí NUTS5 CZ0644585050
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 10401074
vinice 557 1961766
zahrada 346 185917
ovoc. sad 11 26045
travní p. 83 459444
lesní poz les(ne hospodář) 29 201655
lesní poz 13 24600
vodní pl. nádrž umělá 15 223549
vodní pl. tok přirozený 4 99715
vodní pl. tok umělý 8 13212
zast. pl. společný dvůr 4 239
zast. pl. zbořeniště 55 9021
zast. pl. 934 237556
ostat.pl. dráha 7 227747
ostat.pl. jiná plocha 552 311230
ostat.pl. manipulační pl. 30 111271
ostat.pl. neplodná půda 14 19065
ostat.pl. ostat.komunikace 259 494253
ostat.pl. pohřeb. 1 2513
ostat.pl. silnice 17 122819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 33333
ostat.pl. zeleň 125 695501
Celkem KN 3886 15861525
EN 1 1676
GP 292 1957123
Celkem ZE 293 1958799
Par. DKM 3886 15861525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 501
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 220
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 5
Celkem BUD 900
byt.z. byt 25
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 28
Celkem JED 56
LV 1031
spoluvlastník 1411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2009 Z-16200/2009-704, mapování
DKM-KPÚ 05.03.2007 1:1000 03.04.2007 *) Z-2467/2007-704
DKM-KPÚ 30.11.2006 1:1000 11.12.2006 *) Z-9869/2006-704
Ost. 1:2880 01.01.1947 18.12.2009 Grafický přídělový plán
S-SK ŠS 1:2880 1827 18.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.