k.ú.: 790362 - Zaječice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572578 - Zaječice NUTS5 CZ0531572578
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1059 6902750
zahrada 415 244745
ovoc. sad 20 75192
travní p. 158 340292
lesní poz 145 3879847
vodní pl. nádrž přírodní 1 511
vodní pl. nádrž umělá 4 16744
vodní pl. rybník 15 36567
vodní pl. tok přirozený 12 46708
zast. pl. společný dvůr 2 118
zast. pl. 580 244627
ostat.pl. dráha 3 64552
ostat.pl. jiná plocha 108 44858
ostat.pl. manipulační pl. 49 84732
ostat.pl. neplodná půda 81 46014
ostat.pl. ostat.komunikace 162 182901
ostat.pl. silnice 12 121432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11255
ostat.pl. zeleň 13 4084
Celkem KN 2842 12347929
Par. KMD 2842 12347929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 269
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 549
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
Celkem JED 14
LV 682
spoluvlastník 1137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2016
S-SK GS 1:2880 1839 11.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 12:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.