k.ú.: 790419 - Zájezdec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547859 - Zájezdec NUTS5 CZ0531547859
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1377345
zahrada 61 31325
ovoc. sad 1 4388
travní p. 25 23733
lesní poz 11 7119
vodní pl. nádrž umělá 1 777
vodní pl. tok přirozený 27 27212
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 4 1052
zast. pl. 78 33662
ostat.pl. jiná plocha 18 2380
ostat.pl. manipulační pl. 13 9821
ostat.pl. neplodná půda 2 319
ostat.pl. ostat.komunikace 30 20690
ostat.pl. pohřeb. 1 2223
ostat.pl. silnice 5 16445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 966
Celkem KN 591 1559486
Par. KMD 591 1559486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 72
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 148
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2009
S-SK GS 1:2880 1839 20.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 19:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.