k.ú.: 790478 - Zakřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584185 - Zakřany NUTS5 CZ0643584185
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 719 3456719
zahrada 226 104418
ovoc. sad 2 5667
travní p. 35 36237
lesní poz les(ne hospodář) 1 271
lesní poz 46 765979
vodní pl. nádrž umělá 1 1508
vodní pl. tok přirozený 38 45523
zast. pl. zbořeniště 5 578
zast. pl. 404 139378
ostat.pl. dráha 2 87428
ostat.pl. jiná plocha 58 8735
ostat.pl. manipulační pl. 85 76835
ostat.pl. neplodná půda 103 139128
ostat.pl. ostat.komunikace 109 159260
ostat.pl. pohřeb. 1 2408
ostat.pl. silnice 11 86054
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 21616
ostat.pl. zeleň 32 12938
Celkem KN 1886 5150680
Par. DKM 1886 5150680
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 204
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 57
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 391
byt.z. byt 16
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 29
LV 480
spoluvlastník 694

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2015
DKM-KPÚ 29.04.2002 1:2000 08.10.2002 *)
THM-G 1:2000 01.01.1969 24.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.12.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 00:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.