k.ú.: 790516 - Zakšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1925426
zahrada 134 73532
travní p. 282 747192
lesní poz les s budovou 2 70
lesní poz 132 3648848
vodní pl. nádrž umělá 1 286
vodní pl. tok přirozený 35 35259
vodní pl. zamokřená pl. 16 23293
zast. pl. zbořeniště 18 6213
zast. pl. 111 45315
ostat.pl. jiná plocha 22 4174
ostat.pl. manipulační pl. 14 8587
ostat.pl. neplodná půda 132 139328
ostat.pl. ostat.komunikace 111 112270
ostat.pl. silnice 9 70458
ostat.pl. zeleň 1 512
Celkem KN 1156 6840763
PK 2 10078
GP 4 88897
Celkem ZE 6 98975
Par. KMD 1156 6840763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 112
LV 158
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 29.11.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 13:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.