k.ú.: 790524 - Božíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 2146249
zahrada 78 50299
travní p. 381 1431307
lesní poz 32 220890
vodní pl. nádrž umělá 3 2045
vodní pl. rybník 1 3556
vodní pl. tok přirozený 90 63267
vodní pl. tok umělý 4 2899
vodní pl. zamokřená pl. 28 87141
zast. pl. zbořeniště 18 8368
zast. pl. 96 55052
ostat.pl. dráha 1 15405
ostat.pl. jiná plocha 35 14301
ostat.pl. manipulační pl. 13 7488
ostat.pl. neplodná půda 61 57671
ostat.pl. ostat.komunikace 93 84498
ostat.pl. silnice 2 22284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3609
Celkem KN 1020 4276329
Par. KMD 1020 4276329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 94
LV 132
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.